Sport specific test seminars at GIH

Toward Lower Score - Golf Performance Analysis, Consultation & Education

Sport specific test seminars at GIH

Swedish federation for tests in sport and health

Welcome to a two-day spring seminar about sport specific testing at GIH in Stockholm, 15-16th April 2015. See more in Swedish at Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Download the invitation here.

 

In Swedish

Svensk förening för tester inom idrott och hälsa

Plats: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Lidingövägen 1, Stockholm
Program

Schema Onsdag 15 april
10:30-13:00 Registrering i GIH:s huvudentré

11:30-12:30 Lunch i samarbete med Rodby Innovation AB (lokal: Sportbaren)

Föreläsningar kl 13:00-15:10 i Aulan

13:00-13:10 Arrangörsteamet hälsar välkomna!

13:10-13:30
Presentation av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Karin Henriksson-Larsén, professor och rektor, GIH

13:35-13:55
Presentation av Åstrandlaboratoriet
Björn Ekblom, professor emeritus, GIH

14:00-14:20
Presentation av Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap
Johnny Nilsson, professor, Högskolan Dalarna & GIH

14:25-14:45
Presentation av Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll
Toni Arndt, professor, GIH

14:50- 15:10
Boomerang – Automatiska system för kvalitetssäkring som uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation
Per Hammargren, Boomerang/ICU Scandinavia AB

15:10-15:40 Pausförtäring i samarbete med Boomerang/ICU Scandinavia AB (lokal: LTIV)

15:40-17:10 Rundvandring i GIH:s tre laboratorier (med demonstrationer i labben)

17:30-18:15 Träningspass i samarbete med SATS ELIXIA AB (lokal: Gymnastiksal 1)

19:00 Mingel och middag i samarbete med SATS ELIXIA AB och Intramedic AB (lokal: Sportbaren)

Schema Torsdag den 16 april
Föreläsningar kl 08:30-16:00 i Aulan

08:30-09:00
Hälsotester – Utveckling av pyramidtesten för beräkning av kondition
Eva Andersson, docent, GIH

09:05-09:35
Evidensbaserade tester inom kajakpaddling inför Paralympics – från avancerade mätningar i labbet till enkla tester i praktiken
Anna Bjerkefors, PhD och Johanna Rosén, MsC, GIH

09:40-10:10
Är det ett bättre alternativ att använda individuell anaerob tröskel utifrån en modifierad D-max beräkning i stället för den klassiska 4mmol för enskilda individer?
Mikael Mattsson, PhD, GIH

10:10-10:40 Pausförtäring i samarbete med Fysiotest AB (lokal: LTIV)

10:40-11:00
Mätning av löpekonomi – aspekter kring löpbandens prestanda samt egna synpunkter på och erfarenhet av kvalitetskontroll och underhåll
Lennart Gullstrand, PhD, Idrottsfysiologiska laboratoriet, RF-Bosön

11:05-11:25
Produktutbud av löpband – specifikationer, kvalitetskontroll och underhåll Christina Lundbäck, Intramedic AB

11:30-11:50
Produktutbud av löpband – specifikationer, kvalitetskontroll och underhåll
Ove Öberg, Rodby Innovation AB

11:55-12:25
Kvantitativ löpekonomi och teknikanalys med 3D-kameror – snabbt, enkelt och för alla!
Fredrik Gustavsson, PhD, Motionmetrix AB

12:30-13:00
Kundanpassad produktutveckling av testcyklar
Jonas Hermansson, produktchef Monark Exercise AB
Mattias Andrén, försäljningsansvarig Skandinavien Monark Exercise AB

13:00-14:00 Lunch i samarbete med Monark Exercise AB (lokal: Sportbaren)

14:00-14:30
EKF product range of lactate analyzers – quality control and maintenance
Gave Jones, produktspecialist, EKF Diagnostics AB i Tyskland

14:35-15:05
Information och frågestund – mätning av VO2 med Oxycon mobile och Pro
Christina Lundbäck, Intramedic AB

15:05-16:00
Avslutning och information från styrelsen samt diskussion om föreningens utveckling
Arrangörer och styrelsen med flera

 

Leave a Reply